Registruotis į bandomąjį važiavimą Registruotis į servisą Lizingo skaičiuoklė Geriausi pasiūlymai Kontaktai

Privatumo politika

Privatumo politika

 

UAB „Solorina“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šia Privatumo politika mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto svetainę ar elektroniniu paštu) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų Privatumo politikos pabaigoje.

 

Bendra informacija

 

UAB Solorina yra šios interneto svetainės valdytoja.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Solorina

Juridinio asmens kodas: 240518180

Adresas: Tilžės g. 62, LT-91108, Klaipėda

El. paštas: info@solorina.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: ernesta.barasiene@solorina.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Spauskite „sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, registruodamiesi bandomajam važiavimui, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Instagram, Google+,  Youtube), lankantis mūsų salone arba servise
 • tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų artimųjų, kurie pas mus jums automobilį arba kitą prekę; kredito ir kitos finansų įstaigos, draudėjai, kitų Toyota bendrovių, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas jums arba mums.

Sužinoti daugiau…

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas/produktus;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę ir įsitikinti, kad jūs turite teisę vairuoti
 • informaciją apie jūsų elgseną mūsų svetainėje;
 • susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį ir kitus meta duomenis.

Detali informacija apie tai kaip kokius duomenis mes tvarkome pateikiama sekančiame skirsnyje.

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Serviso paslaugų teikimas;
 • Pirkimo –pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas;
 • Informavimas susijęs su Jūsų automobilio technine priežiūra, prašymais dėl paslaugų, prekių ir kt.;
 • Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (video stebėsena, GPS);
 • Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas;
 • Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai);
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

 

⃰ Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams arba asmenims užsiregistravusiems bandomajam važiavimui siųsti reklaminę informaciją elektroniniu paštu apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu ernesta.barasiene@solorina.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

 

Sužinoti daugiau…

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

Tikslas

Teisinis pagrindas (-ai)

Asmens duomenys

Serviso paslaugų teikimas

 

Sutarties su jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

 

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, adresas, asmens/įmonės kodas, automobilio identifikacijos numeris (VIN), automobilio gamybos metai, valstybinis numeris, mokėjimo informacija, kita informacija,  kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu.

Pirkimo–pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarties vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, adresas, asmens dokumento kopija.

Informavimas susijęs su Jūsų automobilio technine priežiūra, prašymais dėl paslaugų,  prekių ir kt.;

 

Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas (įskaitant priminimus apie artėjantį apsilankymą servise, produktus ir kt.)

Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso, vardo, pavardės, automobilio identifikacijos kodo (VIN), valstybinio numerio.

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (video stebėsena)

Teisėtas interesas – turto ir asmenų saugumo užtikrinimas

Vaizdo duomenys

Telemetinės įrangos  (įskaitant GPS) naudojimas badomojo važiavimo metu ir nuomojamuose automobiliuose

Sutarties su Jumis vykdymas

Teisėtas mūsų interesas – turto saugumo užtikrinimas, automobilio privalumų demonstravimas klientui.

Geolokacijos duomenys, kuro (energetinės) sąnaudos, įveiktas atstumas, greitis.

Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas

 

Teisinis interesas – klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas; gebėjimas įrodyti Toyota Motor Europe, kad laikomės Toyota kompanijos nustatytų standartų.

Elektroninio pašto adresas ir susirašinėjimo turinys.

Apklausoje pateikta informacija.

Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie pastebėtus trūkumus/gedimus ir kitas savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Jūsų sutikimas.

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, automobilio identifikacijos numeris (VIN), automobilio gamybos metai, valstybinis numeris, mokėjimo informacija, kita informacija,  kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu.

Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

 

Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą svetainės turinį, užtikrinti svetainės saugumą.

IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė,  ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

 

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (Tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte juos informuoti, ir jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti juos su šia Privatumo politika. Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate mūsų kliento – juridinio asmens, atstovas.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Lietuvoje veikiančioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms;
 • Draudimo, perdraudimo paslaugas teikiančios įmonėms (kai Solorina veikia kaip draudimo tarpininkas arba kai pildo draudiminio įvykio dokumentus);
 • Toyota Baltic A/S, Toyota Motor Europe NV/SA
 • Valstybinės, savivaldybės ir teisėsaugos institucijos;
 • VĮ Regitra
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Kitiems atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

 

Sužinoti daugiau…

Mūsų partneriai yra Lietuvoje  veikiančios techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės. . Informuojame, kad asmens duomenis teikiame tik tam partneriui, kurio paslaugą/dovaną išsirinkote.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Lietuvoje ir/arba Latvijoje veikiantys IT paslaugų teikėjai (Audatex Baltic, AutoMaster, Baltneta), telekomonikacijų bendrovė (Proitas), kurjeriai (DPD, LT Paštas),  buhalterines paslaugas teikiančios bendrovės (Labbis), auditoriai, teisininkai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

Sužinokite daugiau…

 

Labai retais atvejais (pvz., kai jūs turite išskirtinių pageidavimų dėl automobilio) mes galime siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Kai siunčiame jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

Sužinokite daugiau…

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Apmokėjimo ir pirkimo-pardavimo bei kitose sutartyse esantys duomenys

10 metų po mokėjimo operacijos

Rinkodarai naudojami asmens duomenys

Kol esate mūsų aktyvus klientas ir dar 2 metai po paskutinio Jūsų aktyvaus veiksmo mūsų svetainėje  

IT sistemų įrašai (logai)

Bent jau vienerius metus

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

 

Jūsų teisės

 

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

 

Sužinokite daugiau…

 

Prieš įgyvendinant Jūsų teises mes galime paprašyti jūsų tapatybę patvirtinti gyvai, elektroniniu parašu ar kt.

 

Jūsų teisė

Tam tikri apribojimai

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 

Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 

Ši teisė reiškia:

–       Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,

–       Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą

–       Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą

–       Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės

–       Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą

–       Informaciją ar taikomas profiliavimas

–       Duomenų saugojimo laiko pateikimą

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 

Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli

Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

 

Taikoma, jeigu:

–  mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti

–  duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate

– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni

– informacija gauta neteisėtu būdu

 

Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

–               jei jūs ginčijate informacijos tikslumą

–               jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu

–               mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta

–               informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

 

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 

Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

Teisė į duomenų perkėlimą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.

 

Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

www.ada.lt

 

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti mums  el. paštu ernesta.barasiene@solorina.lt, paštu adresu: Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda, arba atvykus į mūsų saloną.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Sužinoti daugiau…

Naudojamų slapukų puslapyje sąrašas

Slapukas

Slapuko paskirtis

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Sesija

Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį.

Kai vartotojas patvirtina
slapukų politiką

Iki internetinio puslapio uždarymo

Sesijos numeris

_ga,
_gid,
_gat,
wfvt

Interneto puslapio lankytojų
apskaitos skaitiklis

Šie slapukai naudojami statistinei
informacijai apie interneto puslapio
lankomumą rinkti; gauti duomenys
naudojami ataskaitoms rengti ir puslapiui
tobulinti

Įeinant į puslapį

30 minučių
Iki uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai
ir unikalūs ID numeriai;
apskaitos rezultatas –
statistinis; skaitliuko apskaita
vykdoma per „Google
analytics“

wordfence_verifiedHuman

Tikrinama ar vartotojas nėra robotas

Šį slapuką naudoja turinio valdymo sisitema, kad galėtų identifikuoti lankytoją, ar tai yra žmogus ar paieškos robotas, taip apsaugant svetainės turinį nuo nepageidaujamo srauto

Įeinant į puslapį

Iki uždarymo

Unikalus ID sugeneruojamas tik tuo metu besilankačiam lankytojui

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikoma atitinkama socialinio tinklo slapukų politika.

 

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

 

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

Susisiekite su mumis

 

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

 

Paštu: UAB Solorina

Adresas: Tilžės g. 62, LT-91108, Klaipėda

El. paštas: info@solorina.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: ernesta.barasiene@solorina.lt

UAB Solorina yra šios interneto svetainės valdytoja.

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas 2018-[_10_]-[_10_] vadovo įsakymu Nr. [__84_]

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2018 ___spalio__ [_10_] d.

 

Slapukai

Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, naudojama daugelyje interneto svetainių pakartotiniams vartotojų apsilankymams fiksuoti. Kadangi slapukas yra neveiklioji rinkmena, jis neplatina virusų ar kitų kenksmingų programų.
Svetainė naudoja slapukus, kadangi jų pagalba užtikrinamas tinkamas svetainės veikimas bei nuolatinis jos tobulinimas, kas leidžia Jums sėkmingai ja naudotis.

Jums lankantis mūsų svetainėje, per slapukus atsiunčiama tokia informacija:
 Jūsų peržiūrėti puslapiai, žiūrėjimo data ir laikas;
 Jūsų naudojama naršyklė;
 Jūsų ekrano raiška;
 Jūsų operacinė sistema;
 svetainė, kurioje lankėtės prieš pat mūsų svetainę;
 Jūsų IP adresas;

Ši informacija naudojama tik įprastinėms operacijoms atlikti ir statistikos duomenims rinkti, pavyzdžiui, siekiant patobulinti mūsų svetainę.

Informuojame, jog iš slapukų gauti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Užtikriname, kad tokie duomenys nėra naudojami rinkti asmeninei informacijai apie Jus. Jokia informacija nėra perduodama ar parduodama trečiosioms šalims.

Jūs bet kada galite savo kompiuteryje išjungti slapukus – tereikia pakeisti atitinkamus naršyklės nustatymus. Tačiau įsidėmėkite, kad išjungus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos. Jei nepageidaujate iš mūsų svetainės gauti slapukų, atidarykite savo naršyklės interneto pasirinktis, pasirinkite „Modernių slapukų nustatymai“ (angl. Advanced Cookie Settings) ir įtraukite mūsų svetainės adresą į sąrašą svetainių, kurių slapukų nepageidaujate gauti savo kompiuteryje. Taip pat galite nuspręsti ištrinti atskirus slapukus arba visus anksčiau Jūsų naršyklės išsaugotus slapukus.

Jei, lankydamiesi mūsų svetainėje, paprašote, kad su Jumis būtų susisiekta, išsiunčiate mums elektroninį laišką ar, pavyzdžiui, užsisakote brošiūrą, Jūs nurodote savo vardą ir pavardę, galbūt ir elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens kodą ar kitus asmeninius duomenis. Šiuos duomenis naudojame tik Jūsų užklausai atlikti.

 

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapukas

Slapuko paskirtis

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Sesija

Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį.

Kai vartotojas patvirtina
slapukų politiką

Iki internetinio puslapio uždarymo

Sesijos numeris

_ga,
_gid,
_gat,
wfvt

Interneto puslapio lankytojų apskaitos skaitiklis

Šie slapukai naudojami statistinei
informacijai apie interneto puslapio
lankomumą rinkti; gauti duomenys
naudojami ataskaitoms rengti ir puslapiui
tobulinti

Įeinant į puslapį

30 minučių
Iki uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai; apskaitos rezultatas – statistinis; skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

wordfence_verifiedHuman

Tikrinama ar vartotojas nėra robotas

Šį slapuką naudoja turinio valdymo sisitema, kad galėtų identifikuoti lankytoją, ar tai yra žmogus ar paieškos robotas, taip apsaugant svetainės turinį nuo nepageidaujamo srauto

Įeinant į puslapį

Iki uždarymo

Unikalus ID sugeneruojamas tik tuo metu besilankačiam lankytojui

Mūsų e-privatumo politika

Siekdami suteikti kokybiškesnes paslaugas, savo svetainėje naudojame slapukus. Jei esate tuo patenkinti ir toliau įprastai naudokite puslapį arba sužinokite, kaip tvarkyti slapukus.

Uždaryti Uždaryti