MyT programėlė Registruotis į bandomąjį važiavimą Registruotis į servisą Lizingo skaičiuoklė Geriausi pasiūlymai Kontaktai

Privatumo politika

UAB „Solorina“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šia Privatumo politika mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto svetainę ar elektroniniu paštu) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų Privatumo politikos pabaigoje.

Bendra informacija

UAB Solorina yra šios interneto svetainės valdytoja.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Solorina

Juridinio asmens kodas: 240518180

Adresas: Tilžės g. 62, LT-91108, Klaipėda

El. paštas: info@solorina.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: atsiliepimai@solorina.lt

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Spauskite „sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, registruodamiesi bandomajam važiavimui, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Instagram, Google+,  Youtube), lankantis mūsų salone arba servise

tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų artimųjų, kurie pas mus  jums automobilį arba kitą prekę; kredito ir kitos finansų įstaigos, draudėjai, kitų Toyota bendrovių, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas jums arba mums.

Sužinoti daugiau...

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas/produktus;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę ir įsitikinti, kad jūs turite teisę vairuoti
 • informaciją apie jūsų elgseną mūsų svetainėje;
 • susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;
 • informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį ir kitus meta duomenis.

Detali informacija apie tai kaip kokius duomenis mes tvarkome pateikiama sekančiame skirsnyje.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Serviso paslaugų teikimas;
 • Pirkimo –pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas;
 • Informavimas susijęs su Jūsų automobilio technine priežiūra, prašymais dėl paslaugų, prekių ir kt.;
 • Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (video stebėsena, GPS);
 • Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas;
 • Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai);
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

⃰ Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams arba asmenims užsiregistravusiems bandomajam važiavimui siųsti reklaminę informaciją elektroniniu paštu apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu atsiliepimai@solorina.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

 Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;

Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Sužinoti daugiau...

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Lietuvoje veikiančioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms;
 • Draudimo, perdraudimo paslaugas teikiančios įmonėms (kai Solorina veikia kaip draudimo tarpininkas arba kai pildo draudiminio įvykio dokumentus);
 • Toyota Baltic A/S, Toyota Motor Europe NV/SA
 • Valstybinės, savivaldybės ir teisėsaugos institucijos;
 • VĮ Regitra
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Kitiems atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams;

Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Sužinoti daugiau...

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Sužinoti daugiau...

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Sužinoti daugiau...

Jūsų teisės

 Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Sužinoti daugiau...

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti mums  el. paštu ernesta.barasiene@solorina.lt, paštu adresu: Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda, arba atvykus į mūsų saloną.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Sužinoti daugiau...

Informavimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

Duomenų valdytojas. UAB Solorina, įmonės kodas 240518180, Tilžės 62, Klaipėda (toliau – Bendrovė).

Tikslai, pagrindai. Bendrovė, turi teisę, teisėto intereso teisiniu pagrindu, naudoti savo klientų elektroninio pašto adresą norėdama pateikti informaciją apie Bendrovės panašias paslaugas ir produktus, su sąlyga, kad Jūs tam neprieštaraujate. Mes pasirūpinsime, kad kaskart gavę mūsų informacinį pranešimą, turėtumėte lengvą būdą atsisakyti toliau gauti mūsų informaciją. Jeigu prieštaraujate, turite teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu informuojant klientų aptarnavimo vadybininką arba Bendrovę el. paštu atsiliepimai@solorina.lt arba telefonu 8 46 430692.

Bendrovė norėtų Jus informuoti apie įvairius savo ir TBA, TME* produktus ir paslaugas, kurie nebūtinai yra susiję su Jūsų naudojamomis paslaugomis ar pirkiniu, taip pat norėtų pakviesti Jus į renginius, vykdyti klientų apklausas, statistinius tyrimus  ir pan. (t.y. vykdyti tiesioginę rinkodarą), tačiau tai bus daroma tik turint aiškų Jūsų sutikimą.

Gavėjai. Informuojame, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslu (vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, telefonas, adresas, automobilio modelis, identifikacijos nr., valstybinis nr., mokėjimo informacija), neperduos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus duomenų tvarkytojus, kurie Bendrovės vardu tvarko Jūsų asmens duomenis.

Terminas. Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime iki kol Jūs atšauksite duotą sutikimą.

Profiliavimas. Tam, kad Bendrovė pateiktų tik aktualią informaciją, ji vykdo savo klientų profiliavimą pagal Jūsų turimą automobilį ir Jūsų interesus. Šis profiliavimas neturi Jums jokių teisinių ar kitokių neigiamų pasekmių.

Jeigu sutinkate, kad Bendrovė Jums teiktų tiesioginės rinkodaros informaciją sąlygomis, kurios apibrėžtos aukščiau, aiškiai pažymėkite savo pasirinkimą, pabraukdami Jums tinkamą(-us) variantą(-us). Primename, kad, nepatirdamas(-a) jokių neigiamų pasekmių, turite teisę nesutikti, o davę sutikimą, bet kada vėliau galėsite jį atšaukti.

Daugiau informacijos UAB Solorina Privatumo politikoje

* „Toyota Baltic AS“ (įmonė, įregistruota Estijoje, registracijos kodas: 10234087); „Toyota Motor Europe NV / SA“ (Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Briuselis, Belgija).

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

 Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB Solorina

Adresas: Tilžės g. 62, LT-91108, Klaipėda

El. paštas: info@solorina.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: atsiliepimai@solorina.lt

UAB Solorina yra šios interneto svetainės valdytoja.

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas 2018-[_10_]-[_10_] vadovo įsakymu Nr. [__84_]

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2018 ___spalio__ [_10_] d.

Mūsų e-privatumo politika

Siekdami suteikti kokybiškesnes paslaugas, savo svetainėje naudojame slapukus. Jei esate tuo patenkinti ir toliau įprastai naudokite puslapį arba skaitykite plačiau privatumo politikoje.

Uždaryti Uždaryti